ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງກົມຄວບຄຸມກົມພະຍາດຕິດຕໍ່

ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງກົມຄວບຄຸມກົມພະຍາດຕິດຕໍ່

• ກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່ປະກອບມີ ຫົວໜ້າກົມ 1 ທ່ານ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າກົມ 03 ທ່ານ
1.ດຣ ລັດຕະນະໄຊ ເພັດສຸວັນ ຫົວໜ້າກົມ
2.ດຣ ສີສະຫວາດ ສຸດທານີລະໄຊ ຮອງຫົວໜ້າກົມ
3.ດຣ ນ ພອນປະເສີດ ໄຊຍະມຸງຄຸນ ຮອງຫົວໜ້າກົມ
4.ດຣ ນ ລັດສະໝີ ວົງຄຳຊາວ ຮອງຫົວໜ້າກົມ

ໂຄງປະກອບກົງການຈັດຕັ້ງ:
ກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່ປະກອບມີ5 ພະແນກ
1 ພະແນກບໍລິຫານ
2 ພະແນກເຝົ້າລະວັງ
3 ພະແນກກັນພະຍາດ
4 ພະແນກກັນພະຍາດຈາກສັດສູ່ຄົນ ແລະ ຈຸດຜ່ານແດນ
5 ພະແນກຄວບຄຸມພະຍາດແມ່ກາຝາກ